Skąd się wzięli Polacy - spotkanie autorskie z Tomaszem J. Kosińskim

Publikacje i spotkania autorskie

Informacje

Skąd się wzięli Polacy - spotkanie autorskie z Tomaszem J. Kosińskim

Spotkanie autorskie z Tomaszem J. Kosińskim, autorem książek i artykułów o dawnej Słowiańszczyźnie, mieszkającym od 6 lat na Filipinach. Prelekcja pt. Skąd się wzięli Polacy. Możliwość zakupu książek i uzyskania autografu autora. Wstęp bezpłatny. Więcej o prelegencie https://kosinski.pl Adres: Gliwice, Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Jagiellońska 21, g. 18.00
Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora jak również za jakość realizowanej przez niego oferty