Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT)
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT)
Centrum Przesiadkowe Gliwice
Centrum Przesiadkowe Gliwice
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
Poczta Polska
Poczta Polska
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Straż Miejska w Gliwicach
Straż Miejska w Gliwicach
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach
Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach